Vågsfjord krigshistorie

Vågsfjord krigshistorie er et lite forlag som har konsentret seg om krigshistoria fra området rundt Vågsfjorden i Sør-Troms. Hovedsaklig knyttet til Harstad-området, men de fleste bøkene omhandler også krigshistoriske hendinger utenfor denne regionen. Det er historier om personer fra Harstad-området som deltok aktivt som soldater utenfor landet, og i motstandsbevegelsen. .

Allerede i 1940 var Harstad særdeles viktig som havn for de allierte styrkene som ble satt inn i Nord-Norge etter det tyske angrepet 9. april 1940. Det allierte hovedkvarteret som ledet de engelske, franske og polske styrkene ble plassert i Harstad. På Trondenes like utenfor byen bygde tyskerne under okkupasjonsårene et av sine aller sterkeste batterier i “Atlanterhavsvollen”, Batterie Theo med fire ADOLFKANONER med kaliber 40,6cm. Boken “Adolfkanonene” omhandler disse kanonene og har med historien til alle batteriene tyskerne bygde med denne type kanoner.

Boken “Angrepet på Black Watch” i Kilbotn like syd for byen 4. mai 1945, tar for seg det siste allierte flyangrep mot norsk territorium under krigen. Boken handler om denne dramatiske hendelsen i krigens siste timer. Et angrep som ble lite omtalt på grunn av fredsrusen som bredte seg over landet like etter på grunn av den tyske kapitulasjonen som kom få dager senere.

I tillegg har forlaget gitt ut boken “Bilder fra krigsårene” hvor nesten alle bildene er tatt av tyske soldater under deres okkupasjons-tjeneste i Nord-Norge. Bildene er delt inn i 38 temaer som alle har tekst hentet fra tyske kilder. Hver enkelt bilde i boken har forklarende tekster i tillegg. I boken er det fotografier fra hele nordre-Hålogaland.

To av forlaget bøker tar for seg motstandsbevegelsens aktiviteter i nordre- Hålogaland. (“De risikerte livet” og “Motstandsvilje”) “De riskerte livet” om de som var i tjeneste for britisk etterretning (SIS) i jakten på det tyske slagskipet “Tirpitz”, og om de motstandsgrupper som opererte i samme område.

I boken “Motstandsvilje” er det historiene om personer og hendinger knyttet både til motstandsbevegelsen, og historien til modige menn fra Harstad-området som søkte ut for å kjempe mot den tyske okkupasjonsmakten. To av disse døde for Norge.