Boken “Bilder fra krigsårene” klar for salg

Bilder fra krigsårene - av Harald Isachsen

Boken “Bilder fra krigsårene”, undertittel “Hålogaland 1940-45” er nå i salg. En bok med gode beskrivelser av en rekke temaer relatert til den tyske okkupasjonen. Til sammen har boken 285 bilder fra Harstad og nordre Hålogaland. Selv om bildene stort sett kommer fra nord er mange av temaene også gyldig for den tyske okkupasjonen i resten av landet. Nesten alle bildene er tatt av tyske soldater. Bildene viser hva soldatene fant interessant å fotografere under sin okkupasjons-tjeneste. De fleste bildene er ikke publisert tidligere.

Denne boken har solgt godt og er snart utsolgt fra forlaget. Vi åpner for muligheten til å “prute” eller komme med pristilbud på denne boka. Har du et forslag til pris som vi finner akseptabel kan du sikre deg ei bok som har solgt godt og har fått mange gode tilbakemeldinger. Bruk kontakt siden for tilbud.