Boken “Bilder fra krigsårene” klar for salg

Boken “Bilder fra krigsårene”, undertittel “Hålogaland 1940-45” er nå i salg. En bok med gode beskrivelser av en rekke temaer relatert til den tyske okkupasjonen. Til sammen har boken 285 bilder fra Harstad og nordre Hålogaland. Nesten alle tatt av tyske soldater. Bildene viser hva soldatene fant interessant å fotografere under sin okkupasjons-tjeneste. De fleste bildene er ikke publisert tidligere.