Hva får man se på Trondenes?

En komplett 40,6cm kanon og bunker. Bygd av den tyske krigsmakt under 2. verdenskrig, hovedsakelig i 1942-43. I bunkeren er det et lite museum hvor materiell som var i bruk av det tyske kystartilleriet er utstilt. I ammunisjonsrommet ligger både granater og ladninger. I “kjelleren” står, helt intakt og i operativ stand, den store dieselmotoren som driver strømgeneratorene.

Som nevnt ble anlegget overtatt av norske militære myndigheter etter krigen og batteriet var en del av det norske kystforsvar inntil det ble faset ut i 1964.

Anlegget er i god stand og inneholder mye originalt utstyr fra krigens dager og tiden etterpå. Utenfor bunkeren står en 88mm luftvernkanon og en lyskaster, også det eks-tysk krigsmateriell. Inne i bunkeren er det kart som viser det store omfanget av den tyske utbygging av kystfort i Nord-Norge.

Montre med eks-tysk materiell brukt av det norske forsvar etter krigen. Et tilnærmet komplett ammunisjons rom med granater og containere for kruttladningene. Man kan også se hvordan ammunisjonen ble forflyttet fra ammunisjons-rommene til heisen som tok den opp i tårnet. Verktøy for montering og vedlikehold samt en rekke bilder fra krigens dager. Instrumenter brukt på  observasjonsposter og på kommandoplass i egne rom. Oppe og inne i tårnet kan man se hvordan kanonen ble ladet og avfyrt, og hvordan røret ble hevet og senket.  I tårnet er alt identisk og her er man langt tilbake både i tid og teknologi.

Fotografering er tillatt både utenfor kanonen og inne i bunkerne.

NB Det er ikke tillatt å fotografere eller filme på vei opp til kanonen fra den militære portvakta på Trondenes, eller på vei tilbake til vakta etter besøket på kanonen.

Panserbrytenede granater
Panserbrytenede granater. Foto Frank Bang